Sisu Medical lighthouse

Suomalaisuutta on tapana kuvata lennokkaalla iskulauseella “sisu, sauna ja Sibelius”. Sisu ja sisukkuus on perinnäisesti liitetty korvenraivaajiin, sotilaisiin ja urheilijoihin — kansallissankareihin. Tällöin sisu kuvaa sinnikkyyttä, sitkeää tahdonvoimaa, hellittämätöntä tarmoa, lannistumattomuutta, peräänantamattomuutta, uskallusta, rohkeutta.

Sisu voi kuitenkin tarkoittaa myös hyvin toisenlaista luonteenlaatua. Kun esimerkiksi lapselta “otetaan sisu pois”, hänen kiivas luontonsa lannistetaan. Sisu-sanan eri merkitykset ilmenevät hyvin sanassa “sisupussi”, joka tarkoittaa yhtäältä sinnikästä ihmistä ja toisaalta kiukkupussia. Nämä eri merkitykset eivät kuitenkaan ole niin etäällä toisistaan kuin voisi ajatella. Niille on yhteistä affektisuus ja intensiivisyys: voima ja kestävyys. Tätä kaikkea on meille niin tuttu suomalainen sisu.